Avís legal

L’usuari ha de tenir en compte que els materials continguts en aquest lloc web podrien no reflectir la informació més recent dels serveis oferts pel GRUP MAS SOLER S.A. Així mateix, aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats sense notificació prèvia.

GRUP MAS SOLER S.A. adverteix que els materials i informacions continguts en aquest lloc web han estat inclosos a títol informatiu, per la qual cosa resulten insuficients per prendre decisions o assumir posicions en un cas concret. GRUP MAS SOLER S.A. no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis resultants o que tinguin connexió amb l’ús d’aquesta informació.

GRUP MAS SOLER S.A. no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin tenir els continguts d’aquest lloc web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions d’aquest lloc web.

Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals GRUP MAS SOLER S.A. no exerceix cap tipus de control. GRUP MAS SOLER S.A. no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés als mateixos a través d’aquest lloc web tampoc implica que GRUP MAS SOLER S.A. recomani o aprovi els seus continguts.

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de manera plenament conforme amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà, enfront de GRUP MAS SOLER S.A. / o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
GRUP MAS SOLER S.A. no serà responsable dels danys derivats de la utilització d’aquest lloc web, ni de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L’autor d’aquest lloc web tampoc es fa responsable dels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’usuari visitant l’accés als continguts d’aquest lloc. Per això, GRUP MAS SOLER S.A. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, GRUP MAS SOLER S.A. no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Copyright

Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i està protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel · lectual i industrial.

Els drets de propietat intel · lectual sobre tota la informació continguda en aquest lloc, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs i codi font en llenguatge HTML o JavaScript són titularitat de GRUP MAS SOLER S.A. excepte aquells continguts titularitat de tercers als quals l’usuari pot accedir mitjançant enllaços hipertextuals.

Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual sobre aquest lloc web estan legalment reservats i l’accés al mateix o la seva utilització, per part dels seus usuaris, no ha de considerar, de cap manera, com l’atorgament de cap llicència d’ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat correspongui a GRUP MAS SOLER S.A. o als seus legítims autors.

La reproducció, còpia, distribució, transformació, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb la informació continguda en aquestes pàgines web, així com amb el seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense l’autorització expressa de GRUP MAS SOLER S.A. o del seu legítim autor queden prohibits.

L’usuari del lloc web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal · lats en la mateixa.

Dades d’identificació d’acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

GRUP MAS SOLER S.A. – Francesc Moragas, 28, 08330 Premià de Mar (Barcelona) · Tel. (+34) 93 752 38 63

GRUP MAS SOLER S.A. Tots els drets reservats.